فرهنگ مردم آفریقای جنوبی

کشور آفریقای جنوبی منحصر به یک نوع فرهنگ نمی باشد زیرا از نژادهای مختلفی تشکیل یافته است و به دلیل داشتن فرهنگ های متفاوت تنوع غذایی زیادی در این کشور وجود دارد، به طوری که گردشگران برای تهیه این غذاها اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. همچنین موسیقی و رقص نیز به عنوان سنبل فرهنگی آفریقای جنوبی بشمار می رود. 
زبان

در سراسر دنیا خصوصا در آفریقای جنوبی از زبان انگلیسی برای صحبت کردن استفاده می کنند ولی زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی این کشور محسوب نمی شود. آفریقای جنوبی دارای 11 نام رسمی می باشد به طوری که برای هر گویش یک نام جداگانه انتخاب شده است و از نظر تعداد زبان ها، آفریقای جنوبی دارای رتبه اول می باشد.

زبان های رسمی آفریقای جنوبی عبارتند از : فاناگالو، خوئی, لوبدو ، خوسا، ناما، دبل شمالی, فوتی، نس، انگلیسی و آفریكانز و زبان اشاره ای. گاهی در مقاله های رسمی این زبان ها مورد استفاده قرار می گیرند، ولی معروفیت زیادی ندارند در صحبت کردن کمتر بکار گرفته میشوند   

در طوایف سان و خوی خوی بیشتر از گویش های غیر رسمی محلی استفاده می شود و بکارگیری این زبان های محلی در شمال آفریقای جنوبی یعنی نامیبیا و بوتسوانا نیز امتداد یافته است. مردم آفریقای جنوبی از نظر نژادی با دیگر کشورهای آفریقایی فرق دارند و به عنوان جوامع شکارچی شناخته شده اند و اکثر گویش های مردم آن در حال تغییر به گویش های منقرض شده است.

در آفریقای جنوبی اکثر سفید پوستان از زبان های اروپایی مثل پرتغالی، یونانی و آلمانی در گویش خود استفاده می کنند و گویش اکثر هندی ها و مهاجران آسیایی که در آفریقای جنوبی اقامت دارند به زبان های آسیایی جنوبی مانند زبان تامیل و هندی گوجاراتی می باشد.