کشوری جزیره ای سریلانکا واقع در اقیانوس هند می باشد و در ناحیه جنوبی قاره آسیا و کشور هند قرار گرفته است. شهر های برجسته سریلانکا عبارتند از: دامبولا، دهیوالا، کلمبو،موراتوا، نگومبووجایاواردمپوراکوته، بنتوتا، آهونگالا، آنورادهاپورا، پولونارووا، کاندالما، سیگیریا، کندی، بندر گاله، نوارا ایلیا.

سریلانکا در جهان به دو نام  "سراندیپیتی" و "سیلان" نیز شناخته شده است. بزرگترین شهر و پایتخت سریلانکا کلمبو نام دارد .

 کشور سریلانکا به دلیل داشتن پارک های طبیعی، طبیعت زیبا و همچنین اماکن تاریخی که قدمت تمدن آن 3 هزار سال می رسد، به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای طبیعت گردی و توریستی در جهان به شمار می آید، سریلانکا هر ساله گردشگران بسیاری را جذب خود می کند.

سریلانکا از نژادهای قومی مختلفی بوجود آمده است. به طوری که نژاد سینهالی 75 درصد و قوم تامیل 18 درصد و قوم مور 7 درصد از جمعیت سریلانکا را تشکیل می دهند.

زبان رایج و مرسوم مردم سریلانکا سینهالی است ولی گویش برخی از مردم به زبان انگلیسی و تامیلی نیز می باشد.. جمعیت مردم سریلانکا 22 میلیون نفر می باشد که 5/2 میلیون نفر از این جمعیت متعلق به شهر کلمبو می باشد.

دین به رسمیت شناخته شده در سریلانکا دین بودیسم می باشد. کل جمعیت سریلانکا شامل 70 درصد بوداییان و 16 درصد  هندو و 7 درصد مسیحیت  و 7 درصد مسلمانان  می باشد. 

کشور سریلانکا به دلیل داشتن پارک های طبیعی، طبیعت زیبا و همچنین اماکن تاریخی که قدمت تمدن آن 3 هزار سال می رسد، به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای طبیعت گردی و توریستی در جهان به شمار می آید، سریلانکا هر ساله گردشگران بسیاری را جذب خود می کند.

سریلانکا به دلیل نزدیک بودن به خط استوا دارای آب و هوای گوناگون و معتدلی می باشد. جزیره سریلانکا در مناطق شمال و شرق دارای آب و هوای خشک و گرم و در مناطق جنوب غربی و جنوب دارای آب و هوای گرم و مرطوب و در مناطق مرکزی که ناحیه کوهستانی است دارای آب و هوا معتدل می باشد. سریلانکا بدلیل قرار گرفتن در موقعیت وزش دو نوع باد فصلی دارای ریزش باران و آب و هوایی معتدل است.